Hvad er stress? 

Begreberne “stress” og langtidsvirkningen ”udbrændthed” bruges ofte i medierne, på arbejdspladsen og privat. Man bruger begreberne til at beskrive det at være presset derud, hvor det hele bare er for meget og man ikke længere synes, man kan følge med. Men stress er mere end dette, og det er vigtigt at man forstår, hvad stress er, hvis man ønsker at gøre noget ved det.

  • Stress er en reaktion og er organismens forsøg på at få os til at overleve eller klare opgaver, som har væsentlig betydning for vores psykiske og fysiske velbefindende.
  • Stress er en reaktion, der øger kroppens og psykens opmærksomheds- og energiniveau, og gøre personen i stand til at reagere hurtigt og målrettet under naturlige omstændigheder.
  • Stress hænger nøje sammen med de tanker vi gør os om os selv og den situation vi befinder os i. De reaktioner, som opstår i kroppen kommer af at vi vurdere at vi skal yde eller kæmpe. Uanset om vores vurderinger er rigtigt eller forkert reagere kroppen med stressreaktioner. Hvis vi tænker negativt, vil vores krop gøre sig klar til, at gøre noget ved det enten ved at komme væk eller på anden måde at forsøge, at mestre det ubehagelige vi tænker på. Dette kan man meget nemt se, hvis man lægger mærke til, hvor anspændt man bliver, når man tænker negativt. Nogle mennesker kommer nemt til, at tænke negativt, og har derfor nemmere ved at blive stresset.

Mennesker er bygget til at reagere med stress, når omgivelserne kræver, at vi skal yde noget i en fart enten fordi det har overlevelsesmæsigge betydning eller fordi det har sociale konsekvenser både negativt eller positivt. Når vi taler om kortvarig stress er det ikke negativt, og faktisk vil det være usundt for os ikke at opleve kortvarig stress. Vi vil kede os, og da vi er bygget til, at bruge os selv i verdenen, vil vi ikke opleve dette som meningsfuldt og dette vil føre til stress.

Det sundeste er når man både oplever kortvarig stress udløst af positive såvel som negative ting, og man oplever at man kan mester de udfordringer, der giver stress, og at man i øvrigt også oplever afslapning og nydelse i løbet af dagen. Men længerevarende stress virker derimod nedslidende på både krop og psyke.

Kigger man nærmere på tilstanden finder man, at stress viser sig som reaktioner i nervesystemet og som over længere tid bliver skadelige. Dette skyldes at vi mennesker ligesom dyrene har et kamp/flugt system, der er yderst effektivt kortvarigt. Men et stof som kolesterol, der udskilles under stress, vil på længere sig nedbryde kroppen. (Læs mere om dette: ”Mennesket, kroppen og hjernen”). Langvarig stress øger derved risikoen for åreforkalkning, blodpropdannelse og nedsat immunforsvar.

Tilstanden igangsættes og vedligeholdes af psykiske faktorer så som uhensigtsmæssig personlig stress- og arbejdspreshåndtering samt af uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø. (Læs om uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø på: ”Stress og arbejdsmiljø”.

Desuden kan stress føre til psykiske problemer. Især depression, selvværdsproblemer og diverse angstformer. Det er disse psykiske tilstande, der kendetegner udbrændthed. (Læs mere om dette på: Psykiske lidelse som følge af stress og Stress og Selvværd” )

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *