Stress og livsværdier

Vi reagerer alle forskelligt på stresspåvirkninger. Søren kan blive meget hurtigt nervøs og ukoncentreret, når han på en dag bliver konfronteret med en uoverskuelig opgave på arbejdspladsen, 5-10 rykkere med ubetalte regninger, et minus på bankkontoen og lille Peters klasselærer, der fortæller Søren, at hans søn har svært ved at følge undervisningen på samme niveau som de andre børn. Men Frank, hans kollega, har lige fået tvillinger med kolik, arbejder 2 timer over hver dag og er desuden ret plaget af astma, og han ser ikke ud til at lide af nogen som helst symptomer på stress.

Disse individuelle forskelle i folks sårbarhed overfor stress kan skyldes mange forskellige faktorer, og en af dem er livsværdier. Alle mennesker bærer rundt på nogle værdier, de sætter pris på. Værdier, der gør livet værd at leve og giver glæde. Stræben efter at få opfyldt disse værdier udgør en af de mest væsentlige motivationskilder i alle menneskelige gøremål. Et liv uden værdier ville være et liv uden mening og indhold. Kort sagt: Livsværdier hjælper dig med at opnå det, vi dybest set alle vil, nemlig lykke og livskvalitet, og de udgør dine mål og forventninger til livet.

Typer af livsværdier

Der findes både ydre og indre livsværdier. Typiske ydre livsværdier vil være materialisme og social status. Vores samfund er gennemsyret af disse værdier, og det afspejler sig også på det psykologiske plan. Der stilles krav til den enkelte om at være produktiv, at være bedst, at opnå status, at gøre karriere, at tjene penge, at forbruge, og sidst men ikke mindst: at holde sig evig ung og smuk.

 Typiske indre livsværdier er forbundet med vores menneskelige relationer. Der er her tale om kærlighed, empati, medfølelse, godhed, accept og tryghed. Indre livsværdier er også forbundet med psyken og begreber som selvudvikling, selvindsigt, indre ro og balance, spiritualitet og indre lykke er eksempler på det.

De ydre værdier fylder for meget

En stor del af det folkeproblem, som stress efterhånden er blevet, skyldes, at de ydre livsværdier fylder for meget i det enkelte menneskes psyke. Materiel rigdom, succes, status, karriere og udseende er for rigtig mange mennesker blevet selve meningen med livet. Problemet er, at der skal en enorm kamp til for at opnå disse mål; en kamp, som for alt for mange mennesker fører til stress og udbrændthed.

Endvidere går kampen om de ydre livsværdier hurtigt ud over evnen til både at realisere og sætte pris på de indre livsværdier. Hvad med kærligheden, de nære relationer, medfølelsen, evne til udforskning af selvet, hyggen og roen? Disse indre værdier opfattes som regel som stressforebyggende, og de er ekstremt vigtige for den enkeltes lykke og livskvalitet.

Hvis du føler dig plaget af stress, er en af de første ting, du kan gøre, at stille dig selv spørgsmålet: ”Hvor stor en del af mine tanker og min adfærd handler om ydre livsværdier, og hvilke konsekvenser har det for mig, at det forholder sig sådan?”. Sådan et spørgsmål kan være med til at åbne øjnene for andre ting i dit liv, som i virkeligheden giver dig langt mere glæde i hverdagen, og som desuden er langt mindre stressende.

Simple living

En ny bølge, der går på sejrskurs i den moderne vestlige verden, hedder simple living. Det er en ny livsholdning, der handler om at skabe et liv, der er udvendigt enkelt og indvendigt rigt. Enkelheden starter, når man finder det, der virkelig betyder noget for en. Et liv i enkelhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at skabe det liv, man inderst inde drømmer om. Ved omlægge sine livsvaner og sine livsværdier bruger man sine penge, sin tid, sine tanker, følelser og ressourcer på en anden måde.

En simple living-livsholdning rummer en erkendelse af, at man ikke kan det hele, og den gør op med en stræben efter et ”jo mere, jo bedre liv”. Når man går i gang med forenklingsprocessen, finder man højst sandsynligt ud af, at man omgiver sig med for meget kaos. Der er for mange ting og sager, der roder omkring en, og som forstyrrer mere end de gavner. Man har for mange sociale pligter, møder og sammenkomster, som i virkeligheden ikke er vigtige, og som derfor godt kan få en streg i kalenderen. Man har for mange regninger, girokort, kontingenter, abonnementer, sms´er, e-mails, informationer og arbejdstimer.

Ved at flytte fokus fra de ydre værdier til de indre vil man måske opleve, at man i en familie har mere tid og færre penge. Ifølge en simple living tankegang ville dette være positivt, idet det fører til en ændret livsstil, mere enkelhed, men mindre stress. Fx vil man nu få tid til at gøre nogle af de ting, man før betalte sig fra. Det kan være hjælp til rengøring ude fra, brødbagning og dyrkelse af grøntsager i haven. En anden positiv effekt af det ville være, at aktiviteterne med børnene i højere grad ville dreje sig om praktiske ting, der skal gøres. Det vil føre til mere samvær. Færre arbejdstimer hos den ene eller helst begge voksne giver mindre travlhed og dermed færre af de mest almindelige familiekonflikter. Der ville være mere ro omkring børnene, og de ville få mere af det, de virkelig ønsker sig: ikke playstation og fjernsyn, men tid sammen med de voksne.

Vogt dig for perfektionisme

Perfektionister er særligt udsatte for stress. De er kendetegnet ved stærke ønsker om at gøre det fuldendte. Perfektionisten forholder sig derved yderst urealistisk til sine livsværdier, hvor der ikke tages hensyn til de konkrete her-og-nu realiteter. En perfektionistisk indstilling er ofte en kompensation for et lavt selvværd, og den bunder i en ikke-bevidst leveregel om, at ”jeg er kun god nok, hvis jeg gør det 100% perfekt”. Problemet med denne regel er, at det aldrig er muligt at gøre noget 100% perfekt, og derfor fører det til en uundgåelig selvkritik og utilfredshed med ens præstationer. Vær derfor bevidst om de krav, du stiller dig selv og til realiseringen af dine livsværdier, og pas på med ikke at være for perfektionistisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *