Stress og Selvværd

Selvværd kan defineres som den værdi, man tillægger sig selv som menneske. I dagligdagen taler vi om at tro på os selv. Det kan ofte synes svært at forstå, at man har lavt selvværd, når man er god til sit arbejde, har en dejlig familie, spændende fritidsinteresser – og de ydre rammer synes at være i orden. Her kan det hjælpe at tænke på selvtillid og selvværd som to forskellige ting. Selvtillid kan handle om specifikke evner fx ”Jeg er god til at stå på ski”, hvor selvværdet mere handler om en grundlæggende tillid til at kunne klare, hvad der måtte komme til en.

Lavt selvværd ses i forbindelse med andre problematikker fx angst, depression, spiseforstyrrelser og kriser, men kan også i sig selv være årsagen til, at man aldrig er rigtigt tilfreds med sit liv eller føler uro. Ofte handler selvværdsproblematikker om alt for høje forventninger. Det kan være en frygt for ikke at kunne leve op til andres forventninger eller en tendens til at sætte for høje forventninger til en selv. Problematikker fra barndommen kan være medvirkende til, at man ikke føler sig ’værd at elske’ eller ’god nok’.

Problemer med selvværdet kan komme til udtryk på forskellig vis; Nogle udvikler såkaldt ’pleaser’ adfærd og søger konstant at tilfredsstille andre. Andre udvikler en fjendtlig indstilling til omverdenen og kræver højlydt, at der tages hensyn til dem.

Personer med lavt selvværd har tendens til at sammenligne sig selv med andre. De måler sig selv ud fra, hvad de mener, andre tænker om dem, og andres meninger tillægges dermed højere værdi end ens egen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *