Symptomer på stress?

Har du symptomer på stress?

Disse symptomer skal være længerevarende og sammensætningen af symptomer vil være forskellig fra person til person, ligesom symptombilledet kan ændre sig. Jo flere symptomer over tid – jo værre er tilstanden

Psykiske symptomer:

 • Hukommelsesbesvær/-tab
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Angst – f.eks. dødsangst og panikangst
 • Depression
 • Selvbebrejdelser og lav selvfølelse
 • Søvnløshed
 • Lavere vredes- og irritationstærskel
 • Forvirring
 • Orienteringstab
 • Manglende sex lyst
 • Uvirkelighedsfølelse

Fysiske symptomer:

 • Hyppige infektioner
 • Hjertebanken
 • Brystsmerter
 • Mavesmerter
 • Diarré
 • Svimmelhed
 • Forværring af kronisk sygdom
 • Rysten
 • Forstoppelse – nedsat tarmfunktion som følge de sympatiske reaktioner i nervesystemet (se ”Mennesket, kroppen og hjernen)
 • Muskelspændinger
 • Svedeture
 • Synsforstyrrelser
 • Søvnløshed
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kropslig uro

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Øget sygefravær
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Aggressivitet
 • Øget brug af stimulanser
  Undgåelsesadfærd

At være i farezonen for at udvikle stress

Det bedste du kan gøre for at bekæmpe stress er at forebygge det. Men det er de færreste, der gør det. Og en del af problemet er, at mange mennesker har lært at tænke forkert, og lader sig styrre af tanker om hvordan jeg brude være, forestillinger og krav til sig selv i stedet for at lære at bruge sig selv, således at man har en god føling med sine behov og ressourcer så man bliver i stand til, at disponere bedre og blive mere effektiv, når man har struktureret og tilgodeset sine behov.

Ofte presser folk sig til at skulle præstere mere og mere uden at finde en god balance, hvilket fører til større slid og mindre effektivitet, fordi de ikke har sig selv med. Folk, der er meget perfektionistiske, er særligt i denne fare for at udvikle stress. Folk med selvværdsproblemer er også i farezonen, og er i øvrigt også dem som ofte udvikler tendenser til perfektionisme.

Men også andre mennesker, som ikke har disse tendenser, kan udvikle stress. Mennesker som vil gøre alt selv for at være sikker på at tingene bliver gjort og at det bliver gjort ”rigtigt”, og som har svært ved at fralægge sig ansvar, er i farezonen.

Mennesker som er meget ustruktureret og som ikke opnår en afbalanceret styring af deres opgaver, problemer på arbejdet eller i hjemmet, er også i farezonen. Mennesker, som ikke oplever deres liv meningsfuldt og ikke oplever at de har indflydelse på deres liv og generelle velbefindende, og dette gælder hjemme såvel som på arbejde, er ligeledes i farezonen.

Kriser og store begivenheder, som kræver meget af os, kan medføre at vi udvikler stress, hvis vi ikke får håndtere disse ting ordentligt.

Selv mennesker som er meget effektive og som elsker udfordringer og deres arbejde, kan udvikle stress, hvis de ikke har føling med deres behov. Her taler vi om, at de er faldet i honningfælden. Det vil sige, at de arbejder mange timer ekstra uden at mærke tegn på stress og ubehag. Langsomt, men snigende udvikler de symptomer på stress uden egentlig at være opmærksomme på dem.

Så den første udfordring i behandling af stress er at indse, at man er i farezonen for at blive rigtig syg af det og gøre noget ved det, før det går galt. Så for det første må du erkende af du er stresset, og at du derved har et problem, som kræver, at du gør noget ved det. Du må ikke lade stå til og tro, at det løser sig af sig selv.

Når stress er blevet langvarig og har ført til udbrændthed og evt. andre psykiske lidelser, ligger fokus i behandlingen på disse lidelser.

Om man forsøger at forebygge eller har et akut behov for hjælp, så er første skridt: opmærksomhed på hvordan jeg har det. Dernæst handler det om at indhente information om stress og undersøge, hvordan det er for mig.

Man kan som mange gør i dag få hjælp til dette igennem coaching. Du kan få mere at vide om coaching på: ”Coaching”.