Test & Stresstest

Generet om test

Man skal altid huske, at test er en metode, som er bygget op omkring forskellige spørgsmål, som kan give et praj om forskellige forhold hos testpersonen. Alle tests har en usikkerhedsmagien. Videnskabelige udarbejdede test er undersøgt grundigt, og man har undersøgt om de spørgsmål man stiller i testen også fortæller noget om det man fra testerens side ønsker at undersøge. Endvidere undersøger man også hvorvidt de enkelte spørgsmål opfattes så ensartet i samfundet, at de er generelt er anvendelige. Man undersøger mange forhold i hvordan testen er bygget op, hvordan sproget er, om spørgsmålene kommer til at inkludere andre forhold, som kan give et forkert billede af testpersonens svar og mange andre forhold. Kulturelle og subkulturelle forhold undersøges ligeledes. Mange mennesker indgår i en sådan undersøgelse. Før testen anset som god nok skal den kunne fortælle noget om det den forsøger at undersøge, og derfor skal man teste rigtige mange mennesker med testen for at se om også kan det. Der findes mange typer af tests, som anvendes i forbindelse med forskellige lidelser, intelligenstest, personlighedstest, test som fokuserer på teams, stresstest m.m.

Det vigtigste formål med stresstest at få et nogle mål for, hvor stressede man er. Om testen også er i stand til at måle dette, undersøges ligeledes grundigt. Det er meget dyrt og omfattende at undersøge test, og derfor er der mange på markedet, som ikke er undersøgt.

Test som ikke er udarbejdet og undersøgt videnskabeligt, er meget usikker og man bør helst undgå disse.

Test bør aldrig anvendes uden at en fagmand er inden over.

 Stresstest

Stresstest måler på forskellige ydre og indre forhold, som har relation til stress. Testene har ofte spørgsmål som afdækker:

Simple stresstest til privatpersoner måler på niveauet af stress er bygget op omkring spørgsmål, der relaterer sig til personens oplevelse af sin fysiske og psykiske tilstand med udgangspunkt i symptomer. Symptomerne man her måler på kan du læse mere om på Symptomer på Stress.

Mere dybdegående test vil også inkludere spørgsmål som indgår i nyere arbejdsrelaterede stresstest.

Arbejdsrelaterede test indeholder her ud over ofte:

Stressniveau, arbejdsbelastning, arbejdstilfredsstillelse, krav, indflydelse, det psykiske arbejdsmiljø, det fysiske arbejdsmiljø som omfatter forskellige belastningsrisici i de fysiske forhold, mobning, konflikter, informationsstrøm, planlægning af arbejdet m.m.

Ledelsesfaktorer, virksomhedens politikker og værdier, etik, moral, m.m.

Work-life-balance: arbejdsforhold som kan have indflydelse på privatlivet tidsmæssigt og arbejdsmæssigt, forhold i familie og partner, manglende partner, ensomhed

Livsforandringer, som f.eks. traumer, dødsfald, sygdom m.m.

Test i forhold til stressmanagement

Test anvendes til at afdække omfanget af stress, hvilke stressorer, der især påvirker og nogle test angiver også retningslinier for, hvordan man håndterer disse forhold. Men testen skal opfølges af interview, hvor der går i dybden med de stressfremkaldende områder (stressorerne), deres omfang og betydning, samt testpersonens måder at håndtere disse på.

Der udarbejdes ofte i den forbindelse en vurdering af hvor udsat man for stress man er, i hvilke sammenhænge, hvad der har særlig betydning for personen og handlingsplaner, hvor målet er individuelt og på organisationsniveau et udviklingsforløb med det formål at skabe bedre trivsel og mere engageret og effektiv medarbejder/leder.

Alle tests er fortrolige, og udføres oftest at psykologer. Der skal altid følges op på disse test gennem en dialog, således at testen bruges optimalt, og for at sikre at der ikke sker misfortolkninger af testens resultater.

Gode grunde til at anvende test i virksomheder

Med en del af disse test, er det muligt  at finde ressourcer og udviklingsområder, samt styrker og svagheder i relation til de arbejdsfunktioner personen/personerne indgår i, og der er således skabt et godt udgangspunkt for, at udvikle og styrke de enkelte medarbejdere i at bruge sig selv optimalt og videreudvikle de sider, som kan gøre dem endnu bedre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *