Work/Life – Balance

Negativ stress kommer fra alle livsområder og virker ofte (ikke altid) ind de andre områder.

 Mennesket kan som udgangspunkt godt adskille forskellige områder i livet. Men selv om dette er et faktum (langt hen ad vejen) er der fire forhold (som er tæt forbundne) i den menneskelige psyke, som spiller ind, og som gør at problemer i det ene område påvirker de øvrige.

  1. Menneskets hjerne prioritere, hvad den skal arbejde med i forhold til hvad der er vigtigst for personens overlevelse og velbefindende – selvopholdelsesdriften.
  2. Menneskets vurderingsprocesser og forestillingsprocesser under pres
  3. Menneskets selvopfattelse/selvværd/værdigrundlag
  4. Menneskets relationer til andre

Opstår der voldsomme problemer i relation til sig selv eller i relation til andre mennesker af betydning, har det afgørende betydning for hvordan man fungerer. Hjernen kan ikke give slip på disse problemer før end de er løst. Hvis disse problemer ikke bliver eller kan løses på tilstrækkelig en god måde medfører det depressive reaktioner hos den pågældende.

  •  Hvordan og hvorfor prioritere hjernen som den gør, og hvordan har dette betydning for stress?
  • Hvordan fungerer menneskets vurderingsprocesser og forestillingsprocesser under pres og hvordan har disse betydning for udvikling af negativ stres?
  • Hvorfor og hvordan har menneskets selvopfattelse betydning for negativ stress?
  • Hvorfor og hvordan har menneskets relationer betydning for negativ stress?
  • Hvordan lærer mennesket bedst at håndtere/cope med de udfordringer livet giver en, så man ikke udvikler negativ stress og måske på sigt udvikler en egentlig stresslidelse?

Indenfor mange brancher er der efterhånden meget flydende grænser mellem arbejde og privatliv. Dette kan give problemer for både enkeltpersoner og afdelinger. bl.a. i pres fra kollegaer og ledere til f.eks. at arbejde hjemmefra om aftenen. Presset kan være både være reelt, men også noget man bare forestiller sig, men i begge tilfælde, svært at håndtere.

 I stressmanagement programmer og i andre sammenhænge hvor man arbejder i dybden med stress, er det meget vigtigt at man også arbejder med Work/Life-balancen

Hvis man vil omkring de vigtigste stressorer som påvirker mennesker bliver man nød til at forholde sig til stressorer i relation til:

Arbejde  – Stress & ledelse Lederen Medarbejderen Work/life balanceakt arbejde med mål  Tid & stress  Hjemme arbejdspladsen

Familie  –  Stress og parforhold   Stress og kærlighed  Stress og seksualitet  Stress og opdragelse

Venner   – Stress, venskaber og sociale relationer

Fritidsaktiviteter – Stress, fritid og interesser

 

I en travl arbejdsdag og i en efterfølgende travl fritid, kan det være vanskeligt at få styr på de forhold som er vigtige for ens velbefindende, men det lønner sig at gøre det både på det korte og den lange bane. Det har betydning for livskvalitet her og nu – også ud i fremtiden, og det har betydning for ens helbredsmæssige tilstand på sigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *